SignOptions

SignOptions class

Belge imzalama seçeneklerinin belirlenmesine olanak tanır.

Daha fazlasını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:Dijital İmzalarla Çalışma dokümantasyon makalesi.

public class SignOptions

yapıcılar

İsimTanım
SignOptions()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Comments { get; set; }Dijital imzadaki yorumları belirtir. Varsayılan değer:boş dize (Empty).
DecryptionPassword { get; set; }Kaynak belgenin şifresini çözmek için kullanılan parola. Varsayılan değer:boş dize (Empty).
ProviderId { get; set; }İmza sağlayıcının sınıf kimliğini belirtir. Varsayılan değer:Boş (tümü sıfır) Kılavuz .
SignatureLineId { get; set; }İmza satırı tanımlayıcısı. Varsayılan değer:Boş (tümü sıfır) Kılavuz .
SignatureLineImage { get; set; }İlgili alanda gösterilecek resimSignatureLine . Varsayılan değer:hükümsüz .
SignTime { get; set; }İmzalama tarihi. Varsayılan değer:şimdiki zaman (Now).

Ayrıca bakınız