AxisCrosses

AxisCrosses enumeration

Bir eksen için olası geçiş noktalarını belirtir.

public enum AxisCrosses

değerler

İsim Değer Tanım
Automatic 0 Kategori ekseni, değer ekseninin sıfır noktasında (mümkünse) veya minimum değer sıfırdan büyükse minimum değerinde veya maksimum sıfırdan küçükse maksimumda kesişir.
Maximum 1 Bir dikey eksen, eksenin maksimum değerinde kesişiyor.
Minimum 2 Bir dikey eksen, eksenin minimum değerinde kesişir.
Custom 3 Bir dikey eksen, eksenin belirtilen değerinde kesişiyor.

Örnekler

Bir grafiğin nasıl ekleneceğini ve eksenlerinin görünümünün nasıl değiştirileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Column, 500, 300);
Chart chart = shape.Chart;

// Temiz bir grafikle başlamak için grafiğin demo veri serisini temizleyin.
chart.Series.Clear();

// X ekseni için kategoriler ve Y ekseni için ilgili sayısal değerler içeren bir grafik serisi ekleyin.
chart.Series.Add("Aspose Test Series",
    new[] { "Word", "PDF", "Excel", "GoogleDocs", "Note" },
    new double[] { 640, 320, 280, 120, 150 });

// Grafik eksenleri, görünümlerini değiştirebilen çeşitli seçeneklere sahiptir,
// yönleri, majör/alt birim keneleri ve kene işaretleri gibi.
ChartAxis xAxis = chart.AxisX;
xAxis.CategoryType = AxisCategoryType.Category;
xAxis.Crosses = AxisCrosses.Minimum;
xAxis.ReverseOrder = false;
xAxis.MajorTickMark = AxisTickMark.Inside;
xAxis.MinorTickMark = AxisTickMark.Cross;
xAxis.MajorUnit = 10.0d;
xAxis.MinorUnit = 15.0d;
xAxis.TickLabelOffset = 50;
xAxis.TickLabelPosition = AxisTickLabelPosition.Low;
xAxis.TickLabelSpacingIsAuto = false;
xAxis.TickMarkSpacing = 1;

ChartAxis yAxis = chart.AxisY;
yAxis.CategoryType = AxisCategoryType.Automatic;
yAxis.Crosses = AxisCrosses.Maximum;
yAxis.ReverseOrder = true;
yAxis.MajorTickMark = AxisTickMark.Inside;
yAxis.MinorTickMark = AxisTickMark.Cross;
yAxis.MajorUnit = 100.0d;
yAxis.MinorUnit = 20.0d;
yAxis.TickLabelPosition = AxisTickLabelPosition.NextToAxis;

// Sütun grafiklerinin Z ekseni yoktur.
Assert.Null(chart.AxisZ);

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.AxisProperties.docx");

Ayrıca bakınız