AxisCrosses

AxisCrosses enumeration

Bir eksen için olası geçiş noktalarını belirtir.

public enum AxisCrosses

değerler

İsimDeğerTanım
Automatic0Kategori ekseni, değer ekseninin (mümkünse) sıfır noktasından veya minimum sıfırdan büyükse minimum value ‘den veya maksimum sıfırdan küçükse maksimumdan geçer.
Maximum1Dik bir eksen, eksenin maksimum değerinden geçer.
Minimum2Dik bir eksen, eksenin minimum değerinden geçer.
Custom3Dik bir eksen, eksenin belirtilen değerinden geçer.

Örnekler

Grafiğin nasıl ekleneceğini ve eksenlerinin görünümünün nasıl değiştirileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Column, 500, 300);
Chart chart = shape.Chart;

// Temiz bir grafikle başlamak için grafiğin demo veri serisini temizleyin.
chart.Series.Clear();

// X ekseni için kategorileri ve Y ekseni için ilgili sayısal değerleri içeren bir grafik serisi ekleyin.
chart.Series.Add("Aspose Test Series",
    new[] { "Word", "PDF", "Excel", "GoogleDocs", "Note" },
    new double[] { 640, 320, 280, 120, 150 });

// Grafik eksenlerinin görünümlerini değiştirebilecek çeşitli seçenekleri vardır,
// yönleri, büyük/küçük birim işaretleri ve onay işaretleri gibi.
ChartAxis xAxis = chart.AxisX;
xAxis.CategoryType = AxisCategoryType.Category;
xAxis.Crosses = AxisCrosses.Minimum;
xAxis.ReverseOrder = false;
xAxis.MajorTickMark = AxisTickMark.Inside;
xAxis.MinorTickMark = AxisTickMark.Cross;
xAxis.MajorUnit = 10.0d;
xAxis.MinorUnit = 15.0d;
xAxis.TickLabelOffset = 50;
xAxis.TickLabelPosition = AxisTickLabelPosition.Low;
xAxis.TickLabelSpacingIsAuto = false;
xAxis.TickMarkSpacing = 1;

ChartAxis yAxis = chart.AxisY;
yAxis.CategoryType = AxisCategoryType.Automatic;
yAxis.Crosses = AxisCrosses.Maximum;
yAxis.ReverseOrder = true;
yAxis.MajorTickMark = AxisTickMark.Inside;
yAxis.MinorTickMark = AxisTickMark.Cross;
yAxis.MajorUnit = 100.0d;
yAxis.MinorUnit = 20.0d;
yAxis.TickLabelPosition = AxisTickLabelPosition.NextToAxis;

// Sütun grafiklerinde Z ekseni yoktur.
Assert.Null(chart.AxisZ);

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.AxisProperties.docx");

Ayrıca bakınız