AxisScaling

AxisScaling class

Eksenin ölçeklendirme seçeneklerini temsil eder.

Daha fazlasını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:Grafiklerle Çalışmak dokümantasyon makalesi.

public class AxisScaling

yapıcılar

İsimTanım
AxisScaling()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
LogBase { get; set; }Logaritmik eksen için logaritmik tabanı alır veya ayarlar.
Maximum { get; set; }Eksenin maksimum değerini alır veya ayarlar.
Minimum { get; set; }Eksenin minimum değerini alır veya ayarlar.
Type { get; set; }Eksenin ölçeklendirme türünü alır veya ayarlar.

Örnekler

Logaritmik ölçeklendirmenin bir grafik eksenine nasıl uygulanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape chartShape = builder.InsertChart(ChartType.Scatter, 450, 300);
Chart chart = chartShape.Chart;

// Temiz bir grafikle başlamak için grafiğin demo veri serisini temizleyin.
chart.Series.Clear();

// Beş nokta için X/Y koordinatlarına sahip bir seri ekleyin.
chart.Series.Add("Series 1", 
    new[] { 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 }, 
    new[] { 1.0, 20.0, 400.0, 8000.0, 160000.0 });

// X ekseninin ölçeklendirmesi varsayılan olarak doğrusaldır,
// X değeri aralığımızı (0, 1, 2, 3...) kapsayan eşit şekilde artan değerleri gösteriyoruz.
// Y değerlerimiz için doğrusal bir eksen ideal değildir
// çünkü Y değeri daha küçük olan noktaların okunması daha zor olacaktır.
// 20 (1, 20, 400, 8000...) tabanlı logaritmik ölçeklendirme
// çizilen noktaları yayarak değerlerini grafik üzerinde daha kolay okumamızı sağlayacak.
chart.AxisY.Scaling.Type = AxisScaleType.Logarithmic;
chart.AxisY.Scaling.LogBase = 20;

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.AxisScaling.docx");

Ayrıca bakınız