BubbleSizeCollection

BubbleSizeCollection class

Bir grafik serisi için kabarcık boyutları koleksiyonunu temsil eder.

public class BubbleSizeCollection : IEnumerable<double>

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Bu koleksiyondaki öğelerin sayısını alır.
Item { get; set; }Belirtilen dizindeki kabarcık boyutu değerini alır veya ayarlar.

yöntemler

İsimTanım
GetEnumerator()Bir numaralandırıcı nesnesini döndürür.

Notlar

Koleksiyon yalnızca kabarcık boyutlarının değiştirilmesine izin verir. Bir grafik serisine yeni değerler eklemek veya eklemek için ya da kaldırma değerleri için uygun yöntemlerChartSeries sınıf kullanılabilir.

Boş kabarcık boyutu değerleri şu şekilde temsil edilir:NaN.

Ayrıca bakınız