Chart

Chart class

Grafik şekli özelliklerine erişim sağlar.

public class Chart

Özellikleri

İsim Tanım
AxisX { get; } Grafiğin X ekseninin özelliklerine erişim sağlar.
AxisY { get; } Grafiğin Y ekseninin özelliklerine erişim sağlar.
AxisZ { get; } Grafiğin Z ekseninin özelliklerine erişim sağlar.
Legend { get; } Grafik gösterge özelliklerine erişim sağlar.
Series { get; } Seri koleksiyonuna erişim sağlar.
SourceFullName { get; set; } Bu grafiğin bağlantılı olduğu bir xls/xlsx dosyasının yolunu ve adını alır.
Title { get; } Grafik başlığı özelliklerine erişim sağlar.

Örnekler

Bir grafiğin nasıl ekleneceğini ve bir başlığın nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Belge oluşturucu ile bir grafik şekli ekleyin ve grafiğini alın.
Shape chartShape = builder.InsertChart(ChartType.Bar, 400, 300);
Chart chart = chartShape.Chart;

// Grafiğimize, grafik alanının üst ortasında görünen bir başlık vermek için "Başlık" özelliğini kullanın.
ChartTitle title = chart.Title;
title.Text = "My Chart";

 // Başlığı görünür kılmak için "Show" özelliğini "true" olarak ayarlayın.
title.Show = true;

// "Kaplama" özelliğini "true" olarak ayarlayın Diğer grafik öğelerine, başlıkla çakışmalarına izin vererek daha fazla yer verin
title.Overlay = true;

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.ChartTitle.docx");

Ayrıca bakınız