Hidden

ChartAxis.Hidden property

Bu eksenin gizli olup olmadığını gösteren bir bayrak alır veya ayarlar.

public bool Hidden { get; set; }

Notlar

Varsayılan değer yanlış .

Örnekler

Grafik eksenlerinin nasıl gizleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Line, 500, 300);
Chart chart = shape.Chart;

// Temiz bir grafikle başlamak için grafiğin demo veri serisini temizleyin.
chart.Series.Clear();

// X ekseni için kategoriler ve Y ekseni için ilgili ondalık değerler içeren özel bir seri ekleyin.
chart.Series.Add("AW Series 1",
    new[] { "Item 1", "Item 2", "Item 3", "Item 4", "Item 5" },
    new[] { 1.2, 0.3, 2.1, 2.9, 4.2 });

 // Grafiğin görünümünü basitleştirmek için grafik eksenlerini gizleyin.
chart.AxisX.Hidden = true;
chart.AxisY.Hidden = true;

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.HideChartAxis.docx");

Ayrıca bakınız