ChartAxisCollection

ChartAxisCollection class

Grafik eksenlerinin bir koleksiyonunu temsil eder.

public class ChartAxisCollection : IEnumerable<ChartAxis>

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Bu koleksiyondaki eksen sayısını alır.
Item { get; }Belirtilen dizindeki ekseni alır.

yöntemler

İsimTanım
GetEnumerator()Bir numaralandırıcı nesnesini döndürür.

Örnekler

Eksen koleksiyonuyla nasıl çalışılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Column, 500, 300);
Chart chart = shape.Chart;      

// Birincil ve ikincil Y eksenlerindeki ana ızgara çizgilerini gizleyin.
foreach (ChartAxis axis in chart.Axes)
{
  if (axis.Type == ChartAxisType.Value)
    axis.HasMajorGridlines = false;
}

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.AxisCollection.docx");

Ayrıca bakınız