Item

ChartDataPointCollection indexer

İadeChartDataPoint belirtilen dizin için.

public ChartDataPoint this[int index] { get; }

Örnekler

Çizgi grafikte veri noktalarıyla nasıl çalışılacağını gösterir.

[Test]
public void ChartDataPoint()
{
  Document doc = new Document();
  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

  Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Line, 500, 350);
  Chart chart = shape.Chart;

  Assert.AreEqual(3, chart.Series.Count);
  Assert.AreEqual("Series 1", chart.Series[0].Name);
  Assert.AreEqual("Series 2", chart.Series[1].Name);
  Assert.AreEqual("Series 3", chart.Series[2].Name);

  // Grafiğin veri noktalarını elmas şekiller olarak göstererek vurgulayın.
  foreach (ChartSeries series in chart.Series) 
    ApplyDataPoints(series, 4, MarkerSymbol.Diamond, 15);

  // İlk veri serisini temsil eden satırı düzeltin.
  chart.Series[0].Smooth = true;

  // Değer negatifse, ilk seri için veri noktalarının renklerini tersine çevirmediğini doğrulayın.
  using (IEnumerator<ChartDataPoint> enumerator = chart.Series[0].DataPoints.GetEnumerator())
  {
    while (enumerator.MoveNext())
    {
      Assert.False(enumerator.Current.InvertIfNegative);
    }
  }

  // Daha temiz bir grafik için formatı tek tek temizleyebiliriz.
  chart.Series[1].DataPoints[2].ClearFormat();

  // Aynı anda bir dizi veri noktasının tamamını da ayıklayabiliriz.
  chart.Series[2].DataPoints.ClearFormat();

  doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.ChartDataPoint.docx");
}

/// <summary>
/// Bir diziye bir dizi veri noktası uygular.
/// </summary>
private static void ApplyDataPoints(ChartSeries series, int dataPointsCount, MarkerSymbol markerSymbol, int dataPointSize)
{
  for (int i = 0; i < dataPointsCount; i++)
  {
    ChartDataPoint point = series.DataPoints[i];
    point.Marker.Symbol = markerSymbol;
    point.Marker.Size = dataPointSize;

    Assert.AreEqual(i, point.Index);
  }
}

Ayrıca bakınız