ChartFormat

ChartFormat class

Bir grafik öğesinin biçimlendirmesini temsil eder.

public class ChartFormat

Özellikleri

İsim Tanım
Fill { get; } Üst grafik öğesi için dolgu biçimlendirmesini alır.
Stroke { get; } Üst grafik öğesi için satır biçimlendirmesini alır.

Ayrıca bakınız