ChartFormat

ChartFormat class

Bir grafik öğesinin biçimlendirmesini temsil eder.

Daha fazlasını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:Grafiklerle Çalışmak dokümantasyon makalesi.

public class ChartFormat

Özellikleri

İsimTanım
Fill { get; }Ana grafik öğesi için dolgu formatını alır.
ShapeType { get; set; }Üst grafik öğesinin şekil türünü alır veya ayarlar.
Stroke { get; }Üst grafik öğesi için satır formatını alır.

Ayrıca bakınız