Stroke

ChartFormat.Stroke property

Üst grafik öğesi için satır biçimlendirmesini alır.

public Stroke Stroke { get; }

Örnekler

İşaretçi biçimlendirmesinin nasıl ayarlanacağını gösterin.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Scatter, 432, 252);
Chart chart = shape.Chart;

// Varsayılan oluşturulan serileri sil.
chart.Series.Clear();
ChartSeries series = chart.Series.Add("AW Series 1", new[] { 0.7, 1.8, 2.6, 3.9 },
    new[] { 2.7, 3.2, 0.8, 1.7 });

// İşaret biçimlendirmesini ayarla.
series.Marker.Size = 40;
series.Marker.Symbol = MarkerSymbol.Square;
ChartDataPointCollection dataPoints = series.DataPoints;
dataPoints[0].Marker.Format.Fill.PresetTextured(PresetTexture.Denim);
dataPoints[0].Marker.Format.Stroke.ForeColor = Color.Yellow;
dataPoints[0].Marker.Format.Stroke.BackColor = Color.Red;
dataPoints[1].Marker.Format.Fill.PresetTextured(PresetTexture.WaterDroplets);
dataPoints[1].Marker.Format.Stroke.ForeColor = Color.Yellow;
dataPoints[1].Marker.Format.Stroke.Visible = false;
dataPoints[2].Marker.Format.Fill.PresetTextured(PresetTexture.GreenMarble);
dataPoints[2].Marker.Format.Stroke.ForeColor = Color.Yellow;
dataPoints[3].Marker.Format.Fill.PresetTextured(PresetTexture.Oak);
dataPoints[3].Marker.Format.Stroke.ForeColor = Color.Yellow;
dataPoints[3].Marker.Format.Stroke.Transparency = 0.5;

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.MarkerFormatting.docx");

Ayrıca bakınız