LegendEntries

ChartLegend.LegendEntries property

Üst grafiğin tüm serileri ve eğilim çizgileri için gösterge girdilerinin bir koleksiyonunu döndürür.

public ChartLegendEntryCollection LegendEntries { get; }

Ayrıca bakınız