ChartLegendEntry

ChartLegendEntry class

Bir grafik açıklaması girişini temsil eder.

Daha fazlasını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:Grafiklerle Çalışmak dokümantasyon makalesi.

public class ChartLegendEntry

Özellikleri

İsimTanım
Font { get; }Bu açıklama girişinin yazı tipi formatına erişim sağlar.
IsHidden { get; set; }Bu girişin grafik açıklamasında gizli olup olmadığını belirten bir değer alır veya ayarlar. Varsayılan değer:YANLIŞ .

Notlar

Bir açıklama girişi belirli bir grafik serisine veya trend çizgisine karşılık gelir.

Girişin metni serinin veya trend çizgisinin adıdır. Metin değiştirilemez.

Ayrıca bakınız