ChartLegendEntry

ChartLegendEntry class

Bir grafik gösterge girişini temsil eder.

public class ChartLegendEntry

Özellikleri

İsim Tanım
Font { get; } Bu gösterge girişinin yazı tipi biçimlendirmesine erişim sağlar.
IsHidden { get; set; } Bu girdinin grafik göstergesinde gizlenip gizlenmediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar. Varsayılan değer yanlış .

Notlar

Bir gösterge girişi, belirli bir grafik serisine veya eğilim çizgisine karşılık gelir.

Girişin metni, serinin veya trend çizgisinin adıdır. Metin değiştirilemez.

Ayrıca bakınız