IsHidden

ChartLegendEntry.IsHidden property

Bu girdinin grafik göstergesinde gizlenip gizlenmediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar. Varsayılan değer yanlış .

public bool IsHidden { get; set; }

Notlar

Bir grafik göstergesi girişi gizlendiğinde, bu, hala grafikte görüntülenen ilgili grafik serisini veya eğilim çizgisini etkilemez.

Ayrıca bakınız