ChartLegendEntryCollection

ChartLegendEntryCollection class

Bir grafik gösterge girdileri koleksiyonunu temsil eder.

public class ChartLegendEntryCollection : IEnumerable<ChartLegendEntry>

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Sayısını döndürürChartLegendEntry bu koleksiyonda.
Item { get; } İadeChartLegendEntry belirtilen dizin için.

yöntemler

İsim Tanım
GetEnumerator() Bir numaralandırıcı nesnesi döndürür.

Ayrıca bakınız