IChartDataPoint

IChartDataPoint interface

Grafikteki tek bir veri noktasının özelliklerini içerir.

public interface IChartDataPoint

Özellikleri

İsimTanım
Bubble3D { get; set; }Kabarcık grafiğindeki baloncuklara 3 boyutlu efektin uygulanması gerekip gerekmediğini belirtir.
Explosion { get; set; }Veri noktasının pastanın merkezinden ne kadar uzağa taşınacağını belirtir. Negatif olabilir, negatif, özelliğin ayarlanmadığı ve hiçbir patlamanın uygulanmaması gerektiği anlamına gelir. Yalnızca Pasta grafikleri için geçerlidir.
InvertIfNegative { get; set; }Değer negatifse ana öğenin renklerini ters çevirip çevirmeyeceğini belirtir.
Marker { get; }Bir veri işaretçisini belirtir. İşaretleyici istendiğinde otomatik olarak oluşturulur.

Örnekler

Çizgi grafikte veri noktalarıyla nasıl çalışılacağını gösterir.

public void ChartDataPoint()
{
  Document doc = new Document();
  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

  Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Line, 500, 350);
  Chart chart = shape.Chart;

  Assert.AreEqual(3, chart.Series.Count);
  Assert.AreEqual("Series 1", chart.Series[0].Name);
  Assert.AreEqual("Series 2", chart.Series[1].Name);
  Assert.AreEqual("Series 3", chart.Series[2].Name);

  // Grafiğin veri noktalarını baklava şekilleri şeklinde göstererek vurgulayın.
  foreach (ChartSeries series in chart.Series) 
    ApplyDataPoints(series, 4, MarkerSymbol.Diamond, 15);

  // İlk veri serisini temsil eden çizgiyi düzeltin.
  chart.Series[0].Smooth = true;

  // Değer negatifse, ilk serinin veri noktalarının renklerini tersine çevirmeyeceğini doğrulayın.
  using (IEnumerator<ChartDataPoint> enumerator = chart.Series[0].DataPoints.GetEnumerator())
  {
    while (enumerator.MoveNext())
    {
      Assert.False(enumerator.Current.InvertIfNegative);
    }
  }

  // Daha temiz görünen bir grafik için formatı tek tek temizleyebiliriz.
  chart.Series[1].DataPoints[2].ClearFormat();

  // Ayrıca bir dizi veri noktasının tamamını aynı anda kaldırabiliriz.
  chart.Series[2].DataPoints.ClearFormat();

  doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.ChartDataPoint.docx");
}

/// <summary>
/// Bir diziye bir dizi veri noktası uygular.
/// </summary>
private static void ApplyDataPoints(ChartSeries series, int dataPointsCount, MarkerSymbol markerSymbol, int dataPointSize)
{
  for (int i = 0; i < dataPointsCount; i++)
  {
    ChartDataPoint point = series.DataPoints[i];
    point.Marker.Symbol = markerSymbol;
    point.Marker.Size = dataPointSize;

    Assert.AreEqual(i, point.Index);
  }
}

Ayrıca bakınız