LegendPosition

LegendPosition enumeration

Bir grafik göstergesi için olası konumları belirtir.

public enum LegendPosition

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Grafik için gösterge gösterilmeyecek.
Bottom 1 Göstergenin grafiğin altına çizileceğini belirtir.
Left 2 Göstergenin grafiğin soluna çizileceğini belirtir.
Right 3 Göstergenin grafiğin sağ tarafında çizileceğini belirtir.
Top 4 Göstergenin grafiğin en üstüne çizileceğini belirtir.
TopRight 5 Göstergenin grafiğin sağ üst kısmına çizileceğini belirtir.

Örnekler

Bir grafiğin göstergesinin görünümünün nasıl düzenleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Line, 450, 300);
Chart chart = shape.Chart;

Assert.AreEqual(3, chart.Series.Count);
Assert.AreEqual("Series 1", chart.Series[0].Name);
Assert.AreEqual("Series 2", chart.Series[1].Name);
Assert.AreEqual("Series 3", chart.Series[2].Name);

// Grafiğin lejandını sağ üst köşeye taşıyın.
ChartLegend legend = chart.Legend;
legend.Position = LegendPosition.TopRight;

// Grafik gibi diğer grafik öğelerine lejandla örtüşmelerine izin vererek daha fazla alan verin.
legend.Overlay = true;

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.ChartLegend.docx");

Ayrıca bakınız