LegendPosition

LegendPosition enumeration

Bir grafik açıklaması için olası konumları belirtir.

public enum LegendPosition

değerler

İsimDeğerTanım
None0Grafikte herhangi bir açıklama gösterilmeyecek.
Bottom1Açıklamanın grafiğin alt kısmına çizileceğini belirtir.
Left2Açıklamanın grafiğin soluna çizileceğini belirtir.
Right3Açıklamanın grafiğin sağ tarafına çizileceğini belirtir.
Top4Açıklamanın grafiğin üst kısmına çizileceğini belirtir.
TopRight5Açıklamanın grafiğin sağ üst köşesine çizileceğini belirtir.

Örnekler

Bir grafiğin göstergesinin görünümünün nasıl düzenleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Line, 450, 300);
Chart chart = shape.Chart;

Assert.AreEqual(3, chart.Series.Count);
Assert.AreEqual("Series 1", chart.Series[0].Name);
Assert.AreEqual("Series 2", chart.Series[1].Name);
Assert.AreEqual("Series 3", chart.Series[2].Name);

// Grafiğin açıklamasını sağ üst köşeye taşıyın.
ChartLegend legend = chart.Legend;
legend.Position = LegendPosition.TopRight;

// Grafik gibi diğer grafik öğelerinin göstergeyle örtüşmesine izin vererek daha fazla alan verin.
legend.Overlay = true;

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.ChartLegend.docx");

Ayrıca bakınız