Aspose.Words.Drawing.Ole

Microsoft Word belgelerinde OLE / ActiveX denetimleri ve formları ile çalışmak için sınıfları içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
Forms2OleControl Microsoft Forms 2.0 OLE denetimini temsil eder.
Forms2OleControlCollection Şunların koleksiyonunu temsil eder:Forms2OleControl nesneler.
OleControl OLE ActiveX denetimini temsil eder.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
Forms2OleControlType