Aspose.Words.Drawing.Ole

Microsoft Word belgelerindeki OLE/ActiveX denetimleri ve formlarıyla çalışacak sınıfları içerir.

sınıflar

SınıfTanım
Forms2OleControlMicrosoft Forms 2.0 OLE kontrolünü temsil eder.
Forms2OleControlCollectionŞunun koleksiyonunu temsil eder:Forms2OleControl nesneler.
OleControlOLE ActiveX kontrolünü temsil eder.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
Forms2OleControlTypeForms 2.0 denetim türlerini numaralandırır.