ArrowType

ArrowType enumeration

Satır sonundaki okun türünü belirtir.

public enum ArrowType

değerler

İsimDeğerTanım
None0Satırın sonunda ok yoktur.
Arrow1Ok düz bir üçgendir.
Stealth2Ok “gizli” bir oktur.
Diamond3Çizgi sonu sağlam bir elmastır.
Oval4Çizgi sonu düz ovaldir.
Open5Ok açık bir oktur.
Default0Şununla aynıNone .

Örnekler

Çeşitli şekiller oluşturmayı gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Aşağıda belgelerimize ekleyebileceğimiz dört şekil örneği verilmiştir.
// 1 - Noktalı, yatay, yarı şeffaf kırmızı çizgi
// sol uçta bir ok ve sağ uçta bir baklava işaretiyle:
Shape arrow = new Shape(doc, ShapeType.Line);
arrow.Width = 200;
arrow.Stroke.Color = Color.Red;
arrow.Stroke.StartArrowType = ArrowType.Arrow;
arrow.Stroke.StartArrowLength = ArrowLength.Long;
arrow.Stroke.StartArrowWidth = ArrowWidth.Wide;
arrow.Stroke.EndArrowType = ArrowType.Diamond;
arrow.Stroke.EndArrowLength = ArrowLength.Long;
arrow.Stroke.EndArrowWidth = ArrowWidth.Wide;
arrow.Stroke.DashStyle = DashStyle.Dash;
arrow.Stroke.Opacity = 0.5;

Assert.AreEqual(JoinStyle.Miter, arrow.Stroke.JoinStyle);

builder.InsertNode(arrow);

// 2 - Yuvarlak uçlu kalın siyah çapraz çizgi:
Shape line = new Shape(doc, ShapeType.Line);
line.Top = 40;
line.Width = 200;
line.Height = 20;
line.StrokeWeight = 5.0;
line.Stroke.EndCap = EndCap.Round;

builder.InsertNode(line);

// 3 - Yeşil dolgulu ok:
Shape filledInArrow = new Shape(doc, ShapeType.Arrow);
filledInArrow.Width = 200;
filledInArrow.Height = 40;
filledInArrow.Top = 100;
filledInArrow.Fill.ForeColor = Color.Green;
filledInArrow.Fill.Visible = true;

builder.InsertNode(filledInArrow);

// 4 - Aspose logosuyla dolu ters çevrilmiş yönlendirmeli ok:
Shape filledInArrowImg = new Shape(doc, ShapeType.Arrow);
filledInArrowImg.Width = 200;
filledInArrowImg.Height = 40;
filledInArrowImg.Top = 160;
filledInArrowImg.FlipOrientation = FlipOrientation.Both;

byte[] imageBytes = File.ReadAllBytes(ImageDir + "Logo.jpg");

using (MemoryStream stream = new MemoryStream(imageBytes))
{
  Image image = Image.FromStream(stream);
  // Okumuzun yönünü çevirdiğimizde okun içerdiği görüntüyü de çevirmiş oluyoruz.
  // Gösterilecek şekli almadan önce bunu iptal etmek için görüntüyü diğer yöne çevirin.
  image.RotateFlip(RotateFlipType.RotateNoneFlipXY);

  filledInArrowImg.ImageData.SetImage(image);
  filledInArrowImg.Stroke.JoinStyle = JoinStyle.Round;

  builder.InsertNode(filledInArrowImg);
}

doc.Save(ArtifactsDir + "Drawing.VariousShapes.docx");

Ayrıca bakınız