DashStyle

DashStyle enumeration

Kesikli çizgi stili.

public enum DashStyle

değerler

İsimDeğerTanım
Solid0Katı (sürekli) kalem.
ShortDash1Sistem gösterge stili.
ShortDot2Sistem gösterge stili.
ShortDashDot3Sistem gösterge stili.
ShortDashDotDot4Sistem gösterge stili.
Dot5Kare nokta stili.
Dash6Çizgi stili.
LongDash7Uzun çizgi stili.
DashDot8Kısa çizgi.
LongDashDot9Uzun çizgi kısa çizgi.
LongDashDotDot10Uzun çizgi kısa çizgi kısa çizgi.
Default0Şununla aynıSolid .

Örnekler

Çeşitli şekiller oluşturmayı gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Aşağıda belgelerimize ekleyebileceğimiz dört şekil örneği verilmiştir.
// 1 - Noktalı, yatay, yarı şeffaf kırmızı çizgi
// sol uçta bir ok ve sağ uçta bir baklava işaretiyle:
Shape arrow = new Shape(doc, ShapeType.Line);
arrow.Width = 200;
arrow.Stroke.Color = Color.Red;
arrow.Stroke.StartArrowType = ArrowType.Arrow;
arrow.Stroke.StartArrowLength = ArrowLength.Long;
arrow.Stroke.StartArrowWidth = ArrowWidth.Wide;
arrow.Stroke.EndArrowType = ArrowType.Diamond;
arrow.Stroke.EndArrowLength = ArrowLength.Long;
arrow.Stroke.EndArrowWidth = ArrowWidth.Wide;
arrow.Stroke.DashStyle = DashStyle.Dash;
arrow.Stroke.Opacity = 0.5;

Assert.AreEqual(JoinStyle.Miter, arrow.Stroke.JoinStyle);

builder.InsertNode(arrow);

// 2 - Yuvarlak uçlu kalın siyah çapraz çizgi:
Shape line = new Shape(doc, ShapeType.Line);
line.Top = 40;
line.Width = 200;
line.Height = 20;
line.StrokeWeight = 5.0;
line.Stroke.EndCap = EndCap.Round;

builder.InsertNode(line);

// 3 - Yeşil dolgulu ok:
Shape filledInArrow = new Shape(doc, ShapeType.Arrow);
filledInArrow.Width = 200;
filledInArrow.Height = 40;
filledInArrow.Top = 100;
filledInArrow.Fill.ForeColor = Color.Green;
filledInArrow.Fill.Visible = true;

builder.InsertNode(filledInArrow);

// 4 - Aspose logosuyla dolu ters çevrilmiş yönlendirmeli ok:
Shape filledInArrowImg = new Shape(doc, ShapeType.Arrow);
filledInArrowImg.Width = 200;
filledInArrowImg.Height = 40;
filledInArrowImg.Top = 160;
filledInArrowImg.FlipOrientation = FlipOrientation.Both;

byte[] imageBytes = File.ReadAllBytes(ImageDir + "Logo.jpg");

using (MemoryStream stream = new MemoryStream(imageBytes))
{
  Image image = Image.FromStream(stream);
  // Okumuzun yönünü çevirdiğimizde okun içerdiği görüntüyü de çevirmiş oluyoruz.
  // Gösterilecek şekli almadan önce bunu iptal etmek için görüntüyü diğer yöne çevirin.
  image.RotateFlip(RotateFlipType.RotateNoneFlipXY);

  filledInArrowImg.ImageData.SetImage(image);
  filledInArrowImg.Stroke.JoinStyle = JoinStyle.Round;

  builder.InsertNode(filledInArrowImg);
}

doc.Save(ArtifactsDir + "Drawing.VariousShapes.docx");

Ayrıca bakınız