Patterned

Patterned(PatternType)

Belirtilen dolguyu bir kalıba ayarlar.

public void Patterned(PatternType patternType)
Parametre Tip Tanım
patternType PatternType PatternType

Örnekler

Bir şekil için desenin nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Shape stroke pattern border.docx");

Shape shape = (Shape)doc.GetChild(NodeType.Shape, 0, true);
Fill fill = shape.Fill;

Console.WriteLine("Pattern value is: {0}", fill.Pattern);

// Bir kalıba doldurmanın belirtilen birkaç yolu vardır.
// 1 - Şekil dolgusuna desen uygula:
fill.Patterned(PatternType.DiagonalBrick);

// 2 - Ön plan ve arka plan renkleriyle deseni şekil dolgusuna uygulayın:
fill.Patterned(PatternType.DiagonalBrick, Color.Aqua, Color.Bisque);

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.FillPattern.docx");

Ayrıca bakınız


Patterned(PatternType, Color, Color)

Belirtilen dolguyu bir kalıba ayarlar.

public void Patterned(PatternType patternType, Color foreColor, Color backColor)
Parametre Tip Tanım
patternType PatternType PatternType
foreColor Color Ön plan dolgusunun rengi.
backColor Color Arka plan dolgusunun rengi.

Örnekler

Bir şekil için desenin nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Shape stroke pattern border.docx");

Shape shape = (Shape)doc.GetChild(NodeType.Shape, 0, true);
Fill fill = shape.Fill;

Console.WriteLine("Pattern value is: {0}", fill.Pattern);

// Bir kalıba doldurmanın belirtilen birkaç yolu vardır.
// 1 - Şekil dolgusuna desen uygula:
fill.Patterned(PatternType.DiagonalBrick);

// 2 - Ön plan ve arka plan renkleriyle deseni şekil dolgusuna uygulayın:
fill.Patterned(PatternType.DiagonalBrick, Color.Aqua, Color.Bisque);

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.FillPattern.docx");

Ayrıca bakınız