SetImage

SetImage(string)

Doldurma türünü tek görüntü olarak değiştirir.

public void SetImage(string fileName)
Parametre Tip Tanım
fileName String Görüntü dosyasının yolu.

Örnekler

Şekil dolgu türünün görüntü olarak nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Görüntüyü ayarlamanın birkaç yolu vardır.
Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, 80, 80);
// 1 - Yerel bir sistem dosya adı kullanma:
shape.Fill.SetImage(ImageDir + "Logo.jpg");
doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.FillImage.FileName.docx");

// 2 - Bir bayt dizisine bir dosya yükleyin:
shape.Fill.SetImage(File.ReadAllBytes(ImageDir + "Logo.jpg"));
doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.FillImage.ByteArray.docx");

// 3 - Bir akıştan:
using (FileStream stream = new FileStream(ImageDir + "Logo.jpg", FileMode.Open))
    shape.Fill.SetImage(stream);
doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.FillImage.Stream.docx");

Ayrıca bakınız


SetImage(Stream)

Doldurma türünü tek görüntü olarak değiştirir.

public void SetImage(Stream stream)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Görüntü baytlarını içeren akış.

Ayrıca bakınız


SetImage(byte[])

Doldurma türünü tek görüntü olarak değiştirir.

public void SetImage(byte[] imageBytes)
Parametre Tip Tanım
imageBytes Byte[] Görüntü bayt dizisi.

Ayrıca bakınız