Solid

İçindekiler
[ ]

Solid()

Dolguyu tek tip bir renge ayarlar.

public void Solid()

Notlar

Dolgulardan herhangi birini tekrar katı dolguya dönüştürmek için bu yöntemi kullanın.

Ayrıca bakınız


Solid(Color)

Dolguyu belirtilen tek tip renge ayarlar.

public void Solid(Color color)

Notlar

Dolgulardan herhangi birini tekrar katı dolguya dönüştürmek için bu yöntemi kullanın.

Örnekler

Dolgulardan herhangi birinin katı dolguya nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Two color gradient.docx");

// İlk Çalıştırmanın Yazı Tipi için Fill nesnesini alın.
Fill fill = doc.FirstSection.Body.Paragraphs[0].Runs[0].Font.Fill;

// Fontun Dolgu özelliklerini kontrol edin.
Console.WriteLine("The type of the fill is: {0}", fill.FillType);
Console.WriteLine("The foreground color of the fill is: {0}", fill.ForeColor);
Console.WriteLine("The fill is transparent at {0}%", fill.Transparency * 100);

// Dolgu tipini tek tip yeşil renkle Düz olarak değiştirin.
fill.Solid(Color.Green);
Console.WriteLine("\nThe fill is changed:");
Console.WriteLine("The type of the fill is: {0}", fill.FillType);
Console.WriteLine("The foreground color of the fill is: {0}", fill.ForeColor);
Console.WriteLine("The fill transparency is {0}%", fill.Transparency * 100);

doc.Save(ArtifactsDir + "Drawing.FillSolid.docx");

Ayrıca bakınız