FillType

FillType enumeration

Doldurulabilir bir nesne için doldurma türünü belirtir.

public enum FillType

değerler

İsim Değer Tanım
Solid 1 Katı dolgu.
Patterned 2 Desenli dolgu.
Gradient 3 Gradyan dolgusu.
Textured 4 Dokulu dolgu.
Background 5 Dolgu, arka planla aynı.
Picture 6 Resim doldurma.

Ayrıca bakınız