FillType

FillType enumeration

Doldurulabilir bir nesnenin doldurma türünü belirtir.

public enum FillType

değerler

İsimDeğerTanım
Solid1Katı dolgu.
Patterned2Desenli dolgu.
Gradient3Degrade dolgu.
Textured4Dokulu dolgu.
Background5Dolgu arka planla aynıdır.
Picture6Resim dolgusu.

Ayrıca bakınız