FlipOrientation

FlipOrientation enumeration

Şeklin yönüne ilişkin olası değerler.

[Flags]
public enum FlipOrientation

değerler

İsimDeğerTanım
None0Koordinatlar çevrilmez.
Horizontal1X koordinatlarını tersine çevirerek y ekseni boyunca çevirin.
Vertical2Y koordinatlarını ters çevirerek x ekseni boyunca çevirin.
Both3Hem y hem de x ekseni boyunca çevirin.

Örnekler

Bir şeklin eksen üzerinde nasıl çevrileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Bir görüntü şekli ekleyin ve yönünü varsayılan durumunda bırakın.
Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, RelativeHorizontalPosition.LeftMargin, 100,
    RelativeVerticalPosition.TopMargin, 100, 100, 100, WrapType.None);
shape.ImageData.SetImage(ImageDir + "Logo.jpg");

Assert.AreEqual(FlipOrientation.None, shape.FlipOrientation);

shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, RelativeHorizontalPosition.LeftMargin, 250,
    RelativeVerticalPosition.TopMargin, 100, 100, 100, WrapType.None);
shape.ImageData.SetImage(ImageDir + "Logo.jpg");

// Y eksenindeki ikinci şekli çevirmek için "FlipOrientation" özelliğini "FlipOrientation.Horizontal" olarak ayarlayın,
// onu ilk şeklin yatay ayna görüntüsüne dönüştürüyoruz.
shape.FlipOrientation = FlipOrientation.Horizontal;

shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, RelativeHorizontalPosition.LeftMargin, 100,
    RelativeVerticalPosition.TopMargin, 250, 100, 100, WrapType.None);
shape.ImageData.SetImage(ImageDir + "Logo.jpg");

// X eksenindeki üçüncü şekli çevirmek için "FlipOrientation" özelliğini "FlipOrientation.Horizontal" olarak ayarlayın,
// onu ilk şeklin dikey ayna görüntüsüne dönüştürüyoruz.
shape.FlipOrientation = FlipOrientation.Vertical;

shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, RelativeHorizontalPosition.LeftMargin, 250,
    RelativeVerticalPosition.TopMargin, 250, 100, 100, WrapType.None);
shape.ImageData.SetImage(ImageDir + "Logo.jpg");

// Dördüncü şekli hem x hem de y ekseninde çevirmek için "FlipOrientation" özelliğini "FlipOrientation.Horizontal" olarak ayarlayın,
// onu ilk şeklin yatay ve dikey ayna görüntüsüne dönüştürüyoruz.
shape.FlipOrientation = FlipOrientation.Both;

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.FlipShapeOrientation.docx");

Ayrıca bakınız