GradientStop

GradientStop class

Bir degrade durağını temsil eder.

public class GradientStop

yapıcılar

İsim Tanım
GradientStop(Color, double) Yeni bir örneğini başlatırGradientStop sınıf.
GradientStop(Color, double, double) Yeni bir örneğini başlatırGradientStop sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Color { get; set; } Degrade durağının rengini temsil eden bir değer alır veya ayarlar.
Position { get; set; } 0.0 ila 1.0 aralığında yüzde olarak ifade edilen degrade içindeki bir durağın konumunu temsil eden bir değer alır veya ayarlar.
Transparency { get; set; } 0.0 ila 1.0. aralığında yüzde olarak ifade edilen fill degradesinin şeffaflığını temsil eden bir değer alır veya ayarlar

yöntemler

İsim Tanım
Remove() Üst öğeden degrade durağını kaldırırGradientStopCollection .

Ayrıca bakınız