HorizontalRuleFormat

HorizontalRuleFormat class

Yatay kural biçimlendirmesini temsil eder.

public class HorizontalRuleFormat

Özellikleri

İsim Tanım
Alignment { get; set; } Yatay kuralın hizalamasını alır veya ayarlar.
Color { get; set; } Yatay kuralı dolduran fırça rengini alır veya ayarlar.
Height { get; set; } Yatay kuralın yüksekliğini alır veya ayarlar.
NoShade { get; set; } Yatay kural için 3B gölgelemenin varlığını gösterir. Doğruysa, yatay kuralda 3B gölge yoktur ve düz renk kullanılır.
WidthPercent { get; set; } Pencere genişliğinin yüzdesi olarak ifade edilen belirtilen yatay kuralın uzunluğunu alır veya ayarlar.

Örnekler

Yatay bir kural şeklinin nasıl ekleneceğini ve biçimlendirmesinin nasıl özelleştirileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
Shape shape = builder.InsertHorizontalRule();

HorizontalRuleFormat horizontalRuleFormat = shape.HorizontalRuleFormat;
horizontalRuleFormat.Alignment = HorizontalRuleAlignment.Center;
horizontalRuleFormat.WidthPercent = 70;
horizontalRuleFormat.Height = 3;
horizontalRuleFormat.Color = Color.Blue;
horizontalRuleFormat.NoShade = true;

Assert.True(shape.IsHorizontalRule);
Assert.True(shape.HorizontalRuleFormat.NoShade);

Ayrıca bakınız