ImageType

ImageType enumeration

Bir Microsoft Word belgesindeki görüntünün türünü (formatını) belirtir.

public enum ImageType

değerler

İsim Değer Tanım
NoImage 0 Görüntü verisi yok.
Unknown 1 Bilinmeyen bir görüntü türü veya doğrudan bir Microsoft Word belgesi içinde saklanamayan görüntü türü.
Emf 2 Windows Gelişmiş Meta Dosyası.
Wmf 3 Windows Meta Dosyası.
Pict 4 Macintosh PICT. Bir belgede mevcut bir resim korunacak, ancak bir belgeye new PICT resimlerinin eklenmesi desteklenmiyor.
Jpeg 5 JPEG JFIF.
Png 6 Taşınabilir Ağ Grafikleri.
Bmp 7 Windows Bitmap.

Örnekler

Bir şekle nasıl resim ekleneceğini ve tipinin nasıl kontrol edileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

byte[] imageBytes = File.ReadAllBytes(ImageDir + "Logo.jpg");

using (MemoryStream stream = new MemoryStream(imageBytes))
{
    Image image = Image.FromStream(stream);

    // URL'deki resim bir .gif'tir. Bir belgeye eklemek onu bir .png'ye dönüştürür.
    Shape imgShape = builder.InsertImage(image);
    Assert.AreEqual(ImageType.Jpeg, imgShape.ImageData.ImageType);
}

Ayrıca bakınız