ImageType

ImageType enumeration

Microsoft Word belgesindeki görüntünün türünü (biçimini) belirtir.

public enum ImageType

değerler

İsimDeğerTanım
NoImage0Resim verisi yok.
Unknown1Bilinmeyen bir görüntü türü veya Microsoft Word belgesinde doğrudan depolanamayan görüntü türü.
Emf2Windows Geliştirilmiş Meta Dosyası.
Wmf3Windows Meta Dosyası.
Pict4Macintosh PICT. Mevcut bir görüntü bir belgede korunacaktır ancak yeni PICT görüntülerinin bir belgeye eklenmesi desteklenmez.
Jpeg5JPEG JFIF.
Png6Taşınabilir Ağ Grafikleri.
Bmp7Windows Bitmap.
Eps8Encapsulated PostScript.

Örnekler

Bir şekle nasıl resim ekleneceğini ve tipinin nasıl kontrol edileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

byte[] imageBytes = File.ReadAllBytes(ImageDir + "Logo.jpg");

using (MemoryStream stream = new MemoryStream(imageBytes))
{
    Image image = Image.FromStream(stream);

    // URL'deki resim bir .gif'tir. Bunu bir belgeye eklemek, onu bir .png dosyasına dönüştürür.
    Shape imgShape = builder.InsertImage(image);
    Assert.AreEqual(ImageType.Jpeg, imgShape.ImageData.ImageType);
}

Ayrıca bakınız