JoinStyle

JoinStyle enumeration

Satır birleştirme stili.

public enum JoinStyle

değerler

İsimDeğerTanım
Bevel0Kenarları düz bir çizgiyle birleştirin.
Miter1Kenarları birleşinceye kadar uzatın.
Round2İki kenar arasına bir yay çizin.

Örnekler

Çeşitli şekiller oluşturmayı gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Aşağıda belgelerimize ekleyebileceğimiz dört şekil örneği verilmiştir.
// 1 - Noktalı, yatay, yarı şeffaf kırmızı çizgi
// sol uçta bir ok ve sağ uçta bir baklava işaretiyle:
Shape arrow = new Shape(doc, ShapeType.Line);
arrow.Width = 200;
arrow.Stroke.Color = Color.Red;
arrow.Stroke.StartArrowType = ArrowType.Arrow;
arrow.Stroke.StartArrowLength = ArrowLength.Long;
arrow.Stroke.StartArrowWidth = ArrowWidth.Wide;
arrow.Stroke.EndArrowType = ArrowType.Diamond;
arrow.Stroke.EndArrowLength = ArrowLength.Long;
arrow.Stroke.EndArrowWidth = ArrowWidth.Wide;
arrow.Stroke.DashStyle = DashStyle.Dash;
arrow.Stroke.Opacity = 0.5;

Assert.AreEqual(JoinStyle.Miter, arrow.Stroke.JoinStyle);

builder.InsertNode(arrow);

// 2 - Yuvarlak uçlu kalın siyah çapraz çizgi:
Shape line = new Shape(doc, ShapeType.Line);
line.Top = 40;
line.Width = 200;
line.Height = 20;
line.StrokeWeight = 5.0;
line.Stroke.EndCap = EndCap.Round;

builder.InsertNode(line);

// 3 - Yeşil dolgulu ok:
Shape filledInArrow = new Shape(doc, ShapeType.Arrow);
filledInArrow.Width = 200;
filledInArrow.Height = 40;
filledInArrow.Top = 100;
filledInArrow.Fill.ForeColor = Color.Green;
filledInArrow.Fill.Visible = true;

builder.InsertNode(filledInArrow);

// 4 - Aspose logosuyla dolu ters çevrilmiş yönlendirmeli ok:
Shape filledInArrowImg = new Shape(doc, ShapeType.Arrow);
filledInArrowImg.Width = 200;
filledInArrowImg.Height = 40;
filledInArrowImg.Top = 160;
filledInArrowImg.FlipOrientation = FlipOrientation.Both;

byte[] imageBytes = File.ReadAllBytes(ImageDir + "Logo.jpg");

using (MemoryStream stream = new MemoryStream(imageBytes))
{
  Image image = Image.FromStream(stream);
  // Okumuzun yönünü çevirdiğimizde okun içerdiği görüntüyü de çevirmiş oluyoruz.
  // Gösterilecek şekli almadan önce bunu iptal etmek için görüntüyü diğer yöne çevirin.
  image.RotateFlip(RotateFlipType.RotateNoneFlipXY);

  filledInArrowImg.ImageData.SetImage(image);
  filledInArrowImg.Stroke.JoinStyle = JoinStyle.Round;

  builder.InsertNode(filledInArrowImg);
}

doc.Save(ArtifactsDir + "Drawing.VariousShapes.docx");

Ayrıca bakınız