LayoutFlow

LayoutFlow enumeration

Bir metin kutusundaki metin düzeninin akışını belirler.

public enum LayoutFlow

değerler

İsimDeğerTanım
Horizontal0Metin yatay olarak görüntülenir.
TopToBottomIdeographic1İdeografik metin dikey olarak görüntülenir.
BottomToTop2Metin dikey olarak görüntülenir.
TopToBottom3Metin dikey olarak görüntülenir.
HorizontalIdeographic4İdeografik metin yatay olarak görüntülenir.
Vertical5Metin dikey olarak görüntülenir.

Örnekler

Metin kutusuna nasıl metin ekleneceğini ve yönünün nasıl değiştirileceğini gösterir

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape textbox = new Shape(doc, ShapeType.TextBox)
{
    Width = 100, 
    Height = 100,
    TextBox = { LayoutFlow = LayoutFlow.BottomToTop }
};

textbox.AppendChild(new Paragraph(doc));
builder.InsertNode(textbox);

builder.MoveTo(textbox.FirstParagraph);
builder.Write("This text is flipped 90 degrees to the left.");

doc.Save(ArtifactsDir + "Drawing.TextBox.docx");

Ayrıca bakınız