LayoutFlow

LayoutFlow enumeration

Bir metin kutusundaki metin düzeninin akışını belirler.

public enum LayoutFlow

değerler

İsim Değer Tanım
Horizontal 0 Metin yatay olarak görüntülenir.
TopToBottomIdeographic 1 İdeografik metin dikey olarak görüntülenir.
BottomToTop 2 Metin dikey olarak görüntülenir.
TopToBottom 3 Metin dikey olarak görüntülenir.
HorizontalIdeographic 4 İdeografik metin yatay olarak görüntülenir.
Vertical 5 Metin dikey olarak görüntülenir.

Örnekler

Bir metin kutusuna nasıl metin ekleneceğini ve yönünün nasıl değiştirileceğini gösterir

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape textbox = new Shape(doc, ShapeType.TextBox)
{
    Width = 100, 
    Height = 100,
    TextBox = { LayoutFlow = LayoutFlow.BottomToTop }
};

textbox.AppendChild(new Paragraph(doc));
builder.InsertNode(textbox);

builder.MoveTo(textbox.FirstParagraph);
builder.Write("This text is flipped 90 degrees to the left.");

doc.Save(ArtifactsDir + "Drawing.TextBox.docx");

Ayrıca bakınız