PatternType

PatternType enumeration

Bir şekli doldurmak için kullanılacak dolgu desenini belirtir.

public enum PatternType

değerler

İsim Değer Tanım
None -1 Desen yok.
Percent10 1 ön plan renginin %10’u.
Percent20 2 ön plan renginin %20’si.
Percent25 3 ön plan renginin %25’i.
Percent30 4 Ön plan renginin %30’u.
Percent40 5 ön plan renginin %40’ı
Percent50 6 ön plan renginin %50’si
Percent5 7 Ön plan renginin %5’i.
Percent60 8 Ön plan renginin %60’ı.
Percent70 9 Ön plan renginin %70’i.
Percent75 10 Ön plan renginin %75’i.
Percent80 11 Ön plan renginin %80’i.
Percent90 12 Ön plan renginin %90’ı.
Cross 13 Çapraz.
DarkDownwardDiagonal 14 Karanlık aşağı çapraz.
DarkHorizontal 15 Koyu yatay.
DarkUpwardDiagonal 16 Karanlık yukarı çapraz.
DarkVertical 17 Karanlık dikey.
DashedDownwardDiagonal 18 Kısa çizgili aşağı çapraz.
DashedHorizontal 19 Kesikli yatay.
DashedUpwardDiagonal 20 Yukarı doğru çapraz çizgili.
DashedVertical 21 Kesikli dikey.
DiagonalBrick 22 Çapraz tuğla.
DiagonalCross 23 Çapraz çapraz.
Divot 24 Model bölme.
DottedDiamond 25 Noktalı elmas.
DottedGrid 26 Noktalı ızgara.
DownwardDiagonal 27 Aşağı çapraz.
Horizontal 28 Yatay.
HorizontalBrick 29 Yatay tuğla.
LargeCheckerBoard 30 Büyük dama tahtası.
LargeConfetti 31 Büyük konfeti.
LargeGrid 32 Büyük ızgara.
LightDownwardDiagonal 33 Hafif aşağı çapraz.
LightHorizontal 34 Hafif yatay.
LightUpwardDiagonal 36 Hafif yukarı çapraz.
LightVertical 37 Hafif dikey.
NarrowHorizontal 38 Dar yatay.
NarrowVertical 39 Dar dikey.
OutlinedDiamond 40 Anahatlı elmas.
Plaid 41 Ekose.
Shingle 42 Shingle.
SmallCheckerBoard 43 Küçük dama tahtası.
SmallConfetti 44 Küçük konfeti.
SmallGrid 45 Küçük ızgara.
SolidDiamond 46 Katı elmas.
Sphere 47 Küre.
Trellis 48 Kafes.
UpwardDiagonal 49 Yukarı çapraz.
Vertical 50 Dikey.
Wave 51 Dalga.
Weave 52 Örgü.
WideDownwardDiagonal 53 Geniş aşağı çapraz.
WideUpwardDiagonal 54 Geniş yukarı köşegen.
ZigZag 55 Zig zag.

Ayrıca bakınız