RelativeVerticalPosition

RelativeVerticalPosition enumeration

Bir şeklin veya metin çerçevesinin dikey konumunun göreli olduğunu belirtir.

public enum RelativeVerticalPosition

değerler

İsim Değer Tanım
Margin 0 Dikey konumlandırmanın sayfa kenar boşluklarına göre olacağını belirtir.
Page 1 Nesne, sayfanın üst kenarına göre konumlandırılmıştır.
Paragraph 2 Nesne, bağlantıyı içeren paragrafın üst kısmına göre konumlandırılır.
Line 3 Belgelenmemiş.
TopMargin 4 Dikey konumlandırmanın geçerli sayfanın üst kenar boşluğuna göre olacağını belirtir.
BottomMargin 5 Dikey konumlandırmanın geçerli sayfanın alt kenar boşluğuna göre olacağını belirtir.
InsideMargin 6 Dikey konumlandırmanın geçerli sayfanın iç kenar boşluğuna göre olacağını belirtir.
OutsideMargin 7 Dikey konumlandırmanın geçerli sayfanın dış kenar boşluğuna göre olacağını belirtir.
TableDefault 0 Varsayılan değerMargin .
TextFrameDefault 2 Varsayılan değerParagraph .

Örnekler

Bir sayfanın ortasına kayan bir görüntünün nasıl ekleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Üst üste binen metnin arkasında görünecek kayan bir resim ekleyin ve onu sayfanın ortasına hizalayın.
Shape shape = builder.InsertImage(ImageDir + "Logo.jpg");
shape.WrapType = WrapType.None;
shape.BehindText = true;
shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
shape.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center;
shape.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center;

doc.Save(ArtifactsDir + "Image.CreateFloatingPageCenter.docx");

Bir resmin nasıl ekleneceğini ve filigran olarak nasıl kullanılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Resmi her sayfada görünecek şekilde başlığa ekleyin.
Image image = Image.FromFile(ImageDir + "Transparent background logo.png");
builder.MoveToHeaderFooter(HeaderFooterType.HeaderPrimary);
Shape shape = builder.InsertImage(image);
shape.WrapType = WrapType.None;
shape.BehindText = true;

// Resmi sayfanın ortasına yerleştirin.
shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
shape.Left = (builder.PageSetup.PageWidth - shape.Width) / 2;
shape.Top = (builder.PageSetup.PageHeight - shape.Height) / 2;

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.InsertWatermark.docx");

Bir görüntünün nasıl ekleneceğini ve filigran olarak nasıl kullanılacağını gösterir (.NetStandard 2.0).

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Resmi her sayfada görünecek şekilde başlığa ekleyin.
builder.MoveToHeaderFooter(HeaderFooterType.HeaderPrimary);

using (SKBitmap image = SKBitmap.Decode(ImageDir + "Transparent background logo.png"))
{
  builder.MoveToHeaderFooter(HeaderFooterType.HeaderPrimary);
  Shape shape = builder.InsertImage(image);
  shape.WrapType = WrapType.None;
  shape.BehindText = true;

  // Resmi sayfanın ortasına yerleştirin.
  shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
  shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
  shape.Left = (builder.PageSetup.PageWidth - shape.Width) / 2;
  shape.Top = (builder.PageSetup.PageHeight - shape.Height) / 2;
}

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.InsertWatermarkNetStandard2.docx");

Ayrıca bakınız