ShadowFormat

ShadowFormat class

Bir nesne için gölge biçimlendirmesini temsil eder.

public class ShadowFormat

Özellikleri

İsim Tanım
Type { get; set; } Belirtilen değeri alır veya ayarlarShadowType ShadowFormat. için
Visible { get; } İadedoğru bu örneğe uygulanan biçimlendirme görünürse.

yöntemler

İsim Tanım
Clear() Gölge biçimini temizler.

Ayrıca bakınız