HasSmartArt

Shape.HasSmartArt property

Bu Shape bir SmartArt nesnesine sahipse true döndürür.

public bool HasSmartArt { get; }

Örnekler

SmartArt nesneleri içeren bir belgedeki şekillerin sayısının nasıl sayılacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "SmartArt.docx");

int numberOfSmartArtShapes = doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).Cast<Shape>().Count(shape => shape.HasSmartArt);

Assert.AreEqual(2, numberOfSmartArtShapes);

Ayrıca bakınız