HorizontalRuleFormat

Shape.HorizontalRuleFormat property

Yatay kural şeklinin özelliklerine erişim sağlar. Yatay kural olmayan bir şekil için null döndürür.

public HorizontalRuleFormat HorizontalRuleFormat { get; }

Örnekler

Yatay bir kural şeklinin nasıl ekleneceğini ve biçimlendirmesinin nasıl özelleştirileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
Shape shape = builder.InsertHorizontalRule();

HorizontalRuleFormat horizontalRuleFormat = shape.HorizontalRuleFormat;
horizontalRuleFormat.Alignment = HorizontalRuleAlignment.Center;
horizontalRuleFormat.WidthPercent = 70;
horizontalRuleFormat.Height = 3;
horizontalRuleFormat.Color = Color.Blue;
horizontalRuleFormat.NoShade = true;

Assert.True(shape.IsHorizontalRule);
Assert.True(shape.HorizontalRuleFormat.NoShade);

Ayrıca bakınız