ShadowEnabled

Shape.ShadowEnabled property

Bir gölge efekti etkinleştirilirse true değerini döndürür.

public bool ShadowEnabled { get; }

Örnekler

Bir belgedeki tüm şekillerin nasıl yineleneceğini gösterir.

{
  Document doc = new Document(MyDir + "Revision shape.docx");
  ShapeAppearancePrinter visitor = new ShapeAppearancePrinter();
  doc.Accept(visitor);

  Console.WriteLine(visitor.GetText());
}

/// <summary>
/// Ziyaret edilen şekiller hakkında görünümle ilgili bilgileri günlüğe kaydeder.
/// </summary>
private class ShapeAppearancePrinter : DocumentVisitor
{
  public ShapeAppearancePrinter()
  {
    mShapesVisited = 0;
    mTextIndentLevel = 0;
    mStringBuilder = new StringBuilder();
  }

  /// <summary>
  /// Her girinti düzeyi için başına bir sekme karakteri eklenerek StringBuilder'a bir satır ekler.
  /// </summary>
  private void AppendLine(string text)
  {
    for (int i = 0; i < mTextIndentLevel; i++) mStringBuilder.Append('\t');

    mStringBuilder.AppendLine(text);
  }

  /// <summary>
  /// StringBuilder'ın topladığı tüm metni döndür.
  /// </summary>
  public string GetText()
  {
    return $"Shapes visited: {mShapesVisited}\n{mStringBuilder}";
  }

  /// <summary>
  /// Bu ziyaretçi bir Shape düğümünün başlangıcını ziyaret ettiğinde çağrılır.
  /// </summary>
  public override VisitorAction VisitShapeStart(Shape shape)
  {
    AppendLine($"Shape found: {shape.ShapeType}");

    mTextIndentLevel++;

    if (shape.HasChart)
      AppendLine($"Has chart: {shape.Chart.Title.Text}");

    AppendLine($"Extrusion enabled: {shape.ExtrusionEnabled}");
    AppendLine($"Shadow enabled: {shape.ShadowEnabled}");
    AppendLine($"StoryType: {shape.StoryType}");

    if (shape.Stroked)
    {
      Assert.AreEqual(shape.Stroke.Color, shape.StrokeColor);
      AppendLine($"Stroke colors: {shape.Stroke.Color}, {shape.Stroke.Color2}");
      AppendLine($"Stroke weight: {shape.StrokeWeight}");

    }

    if (shape.Filled)
      AppendLine($"Filled: {shape.FillColor}");

    if (shape.OleFormat != null)
      AppendLine($"Ole found of type: {shape.OleFormat.ProgId}");

    if (shape.SignatureLine != null)
      AppendLine($"Found signature line for: {shape.SignatureLine.Signer}, {shape.SignatureLine.SignerTitle}");

    return VisitorAction.Continue;
  }

  /// <summary>
  /// Bu ziyaretçi bir Shape düğümünün sonunu ziyaret ettiğinde çağrılır.
  /// </summary>
  public override VisitorAction VisitShapeEnd(Shape shape)
  {
    mTextIndentLevel--;
    mShapesVisited++;
    AppendLine($"End of {shape.ShapeType}");

    return VisitorAction.Continue;
  }

  /// <summary>
  /// Bu ziyaretçi GroupShape düğümünün başlangıcını ziyaret ettiğinde çağrılır.
  /// </summary>
  public override VisitorAction VisitGroupShapeStart(GroupShape groupShape)
  {
    AppendLine($"Shape group found: {groupShape.ShapeType}");
    mTextIndentLevel++;

    return VisitorAction.Continue;
  }

  /// <summary>
  /// Bu ziyaretçi GroupShape düğümünün sonunu ziyaret ettiğinde çağrılır.
  /// </summary>
  public override VisitorAction VisitGroupShapeEnd(GroupShape groupShape)
  {
    mTextIndentLevel--;
    AppendLine($"End of {groupShape.ShapeType}");

    return VisitorAction.Continue;
  }

  private int mShapesVisited;
  private int mTextIndentLevel;
  private readonly StringBuilder mStringBuilder;
}

Ayrıca bakınız