UpdateSmartArtDrawing

Shape.UpdateSmartArtDrawing method

Aspose.Words’ün SmartArt soğuk işleme motorunu kullanarak SmartArt önceden oluşturulmuş çizimi günceller.

public void UpdateSmartArtDrawing()

Notlar

Microsoft Word, SmartArt nesnesiyle birlikte önceden oluşturulmuş çizimi oluşturur ve kaydeder. Ancak, belge başka uygulamalar tarafından kaydedilirse, önceden oluşturulmuş SmartArt çizimi eksik veya yanlış olabilir. Önceden oluşturulmuş çizim varsa Aspose.Words bunu SmartArt nesnesini oluşturmak için kullanır. Önceden oluşturulmuş çizim ise eksikse Aspose.Words, SmartArt nesnesini oluşturmak için kendi SmartArt soğuk oluşturma motorunu kullanır. Önceden oluşturulmuş çizim yanlışsa, SmartArt cold oluşturma motorunu çağırmak için bu yöntemi çağırmak gerekir.

Ayrıca bakınız