ShapeBase.AlternativeText

ShapeBase.AlternativeText property

Grafik yerine görüntülenecek alternatif metni tanımlar.

public string AlternativeText { get; set; }

Notlar

Varsayılan değer boş bir dizedir.

Örnekler

Bir şeklin alternatif metninin nasıl kullanılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.Cube, 150, 150);
shape.Name = "MyCube";

shape.AlternativeText = "Alt text for MyCube.";

// Bir şeklin alternatif metnine sağ tıklayarak ve ardından "Otomatik Şekil Biçimlendir" -> "Alt Metin".
doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.AltText.docx");

// Belgeyi HTML'ye kaydedin ve ardından şeklimize ait bağlantılı resmi silin.
// HTML'mizi okuyan tarayıcı, eksik resmin yerine alternatif metni görüntüleyecektir.
doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.AltText.html");

Ayrıca bakınız