AnchorLocked

ShapeBase.AnchorLocked property

Şeklin bağlantısının kilitli olup olmadığını belirtir.

public bool AnchorLocked { get; set; }

Notlar

Varsayılan değer:YANLIŞ.

Yalnızca üst düzey şekiller için etkilidir.

Bu özellik, şeklin bağlantısının Microsoft Word’deki davranışını etkiler. Bağlantı kilitli olmadığında, şeklin Microsoft Word’de taşınması, şeklin bağlantısının da taşınması olabilir.

Örnekler

Bir şeklin paragraf bağlantısının nasıl kilitleneceğini veya kilidinin açılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Writeln("Hello world!");

builder.Write("Our shape will have an anchor attached to this paragraph.");
Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, 200, 160);
shape.WrapType = WrapType.None;
builder.InsertBreak(BreakType.ParagraphBreak);

builder.Writeln("Hello again!");

// Şeklin çapalanmasını önlemek için "AnchorLocked" özelliğini "true" olarak ayarlayın
// Microsoft Word'de şekli taşırken hareket etmekten.
// Şeklin herhangi bir hareketine izin vermek için "AnchorLocked" özelliğini "false" olarak ayarlayın
// ayrıca çapasını şeklin yakın olduğu herhangi bir paragrafa taşımak için.
shape.AnchorLocked = anchorLocked;

// Şeklin solunda görünür bir bağlantı sembolü yoksa,
// "Seçenekler" aracılığıyla görünür bağlantıları etkinleştirmemiz gerekecek -> "Ekran" -> "Nesne Bağlantıları".
doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.AnchorLocked.docx");

Ayrıca bakınız