CanHaveImage

ShapeBase.CanHaveImage property

Şekil türü, şeklin bir görüntüye sahip olmasına izin veriyorsa true değerini döndürür.

public bool CanHaveImage { get; }

Notlar

Microsoft Word’ün görüntüler için özel bir şekil türü olmasına rağmen, Microsoft Word belgelerinde bir grup şekli dışında herhangi bir şekil ’nin bir resmi olabileceği görülmektedir, bu nedenle bu özellik, aşağıdakiler dışındaki tüm şekiller için true değerini döndürür.GroupShape.

Örnekler

Bir görüntünün nasıl ekleneceğini ve döndürüleceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Resim içeren bir şekil ekleyin.
Shape shape = builder.InsertImage(Image.FromFile(ImageDir + "Logo.jpg"));
Assert.True(shape.CanHaveImage);
Assert.True(shape.HasImage);

// Resmi saat yönünde 45 derece döndür.
shape.Rotation = 45;

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.Rotate.docx");

Ayrıca bakınız