Fill

ShapeBase.Fill property

Şekil için dolgu biçimlendirmesini alır.

public Fill Fill { get; }

Örnekler

Bir şeklin düz bir renkle nasıl doldurulacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Bir metin yazın ve ardından kayan bir şekille kaplayın.
builder.Font.Size = 32;
builder.Writeln("Hello world!");

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.CloudCallout, RelativeHorizontalPosition.LeftMargin, 25,
    RelativeVerticalPosition.TopMargin, 25, 250, 150, WrapType.None);

// Şeklin anahattının rengini ayarlamak için "StrokeColor" özelliğini kullanın.
shape.StrokeColor = Color.CadetBlue;

// Şeklin iç alanının rengini ayarlamak için "FillColor" özelliğini kullanın.
shape.FillColor = Color.LightBlue;

// "Opacity" özelliği, rengin 0-1 ölçeğinde ne kadar şeffaf olduğunu belirler,
// 1 tamamen opak ve 0 görünmez olmak üzere.
// Şekil dolgusu varsayılan olarak tamamen opaktır, bu nedenle bu şeklin üzerinde olduğu metni göremeyiz.
Assert.AreEqual(1.0d, shape.Fill.Opacity);

// Altındaki metni görebilmemiz için şekil dolgu renginin opaklığını daha düşük bir değere ayarlayın.
shape.Fill.Opacity = 0.3;

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.Fill.docx");

Ayrıca bakınız