Font

ShapeBase.Font property

Bu nesnenin yazı tipi biçimlendirmesine erişim sağlar.

public Font Font { get; }

Örnekler

Metin kutusunun nasıl ekleneceğini ve içeriğinin yazı tipinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Writeln("Hello world!");

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 300, 50);
builder.MoveTo(shape.LastParagraph);
builder.Write("This text is inside the text box.");

// Metin kutusunu görünmez kılmak için şeklin "Font" nesnesinin "Gizli" özelliğini "true" olarak ayarlayın
// ve normalde kaplayacağı alanı daraltın.
// Metin kutusunu görünür bırakmak için şeklin "Font" nesnesinin "Gizli" özelliğini "false" olarak ayarlayın.
shape.Font.Hidden = hideShape;

// Şekil görünürse, yazı tipi nesnesi aracılığıyla görünümünü değiştireceğiz.
if (!hideShape)
{
    shape.Font.HighlightColor = Color.LightGray;
    shape.Font.Color = Color.Red;
    shape.Font.Underline = Underline.Dash;
}

// Oluşturucuyu metin kutusundan ana belgeye geri taşıyın.
builder.MoveTo(shape.ParentParagraph);

builder.Writeln("\nThis text is outside the text box.");

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.Font.docx");

Ayrıca bakınız