GetShapeRenderer

ShapeBase.GetShapeRenderer method

Bu şekli bir görüntüye dönüştürmek için kullanılabilecek bir nesne oluşturur ve döndürür.

public ShapeRenderer GetShapeRenderer()

Geri dönüş değeri

Bu şeklin oluşturucu nesnesi.

Notlar

Bu yöntem sadece şunu çağırır:ShapeRenderer yapıcı ve bu nesneyi parametre olarak iletir.

Örnekler

Şekilleri yerel dosya sistemindeki dosyalara aktarmak için şekil oluşturucunun nasıl kullanılacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Various shapes.docx");
Shape[] shapes = doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().ToArray();

Assert.AreEqual(7, shapes.Length);

// Belgede 2 alt şekle sahip bir grup şekli de dahil olmak üzere 7 şekil var.
// Her şekli yerel dosya sistemindeki bir görüntü dosyasına dönüştüreceğiz
// görünümleri olmadığı için grup şekillerini göz ardı ediyoruz.
// Bu 6 adet resim dosyası üretecektir.
foreach (Shape shape in doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>())
{
    ShapeRenderer renderer = shape.GetShapeRenderer();
    ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFormat.Png);
    renderer.Save(ArtifactsDir + $"Shape.RenderAllShapes.{shape.Name}.png", options);
}

Ayrıca bakınız