GetShapeRenderer

ShapeBase.GetShapeRenderer method

Bu şekli bir görüntüye dönüştürmek için kullanılabilecek bir nesne oluşturur ve döndürür.

public ShapeRenderer GetShapeRenderer()

Geri dönüş değeri

Bu şeklin oluşturucu nesnesi.

Notlar

Bu yöntem sadeceShapeRenderer yapıcı ve bu nesneyi parametre olarak pass iletir.

Örnekler

Şekilleri yerel dosya sistemindeki dosyalara dışa aktarmak için bir şekil oluşturucunun nasıl kullanılacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Various shapes.docx");
Shape[] shapes = doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().ToArray();

Assert.AreEqual(7, shapes.Length);

// Belgede 2 alt şekil içeren bir grup şekli de dahil olmak üzere 7 şekil var.
// Her şekli yerel dosya sisteminde bir görüntü dosyasına dönüştüreceğiz
// grup şekillerini, görünümleri olmadığı için yok sayarken.
// Bu, 6 görüntü dosyası üretecektir.
foreach (Shape shape in doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>())
{
    ShapeRenderer renderer = shape.GetShapeRenderer();
    ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFormat.Png);
    renderer.Save(ArtifactsDir + $"Shape.RenderAllShapes.{shape.Name}.png", options);
}

Ayrıca bakınız