HRef

ShapeBase.HRef property

Bir şeklin tam köprü adresini alır veya ayarlar.

public string HRef { get; set; }

Notlar

Varsayılan değer boş bir dizedir.

Aşağıda bu özellik için geçerli değer örnekleri verilmiştir:

Tam URI:https://www.aspose.com/.

Tam dosya adı:C:\\Belgelerim\\SalesReport.doc.

Göreli URI:../../../resource.txt

Göreli dosya adı:..\\Belgelerim\\SalesReport.doc.

Başka bir belgeye yer işareti koyun:https://www.aspose.com/Products/Default.aspx#Suites

Bu belgedeki yer işareti:#KitapmakAdı.

Örnekler

Görüntü içeren ve aynı zamanda köprü olan bir şeklin nasıl ekleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertImage(ImageDir + "Logo.jpg");
shape.HRef = "https://forum.aspose.com/";
shape.Target = "New Window";
shape.ScreenTip = "Aspose.Words Support Forums";

// Ctrl + Microsoft Word'deki şekle sol tıklamak yeni bir web tarayıcı penceresi açacaktır
// ve bizi "HRef" özelliğindeki köprüye götür.
doc.Save(ArtifactsDir + "Image.InsertImageWithHyperlink.docx");

Ayrıca bakınız