IsImage

ShapeBase.IsImage property

Bu şekil bir görüntü şekliyse true değerini döndürür.

public bool IsImage { get; }

Ayrıca bakınız