IsTopLevel

ShapeBase.IsTopLevel property

Bu şekil bir grup şeklinin alt öğesi değilse true değerini döndürür.

public bool IsTopLevel { get; }

Örnekler

Bir şeklin bir grup şeklinin parçası olup olmadığının nasıl anlaşılacağını gösterir.

Document doc = new Document();

Shape shape = new Shape(doc, ShapeType.Rectangle);
shape.Width = 200;
shape.Height = 200;
shape.WrapType = WrapType.None;

// Bir şekil varsayılan olarak herhangi bir grup şeklinin parçası değildir ve bu nedenle "IsTopLevel" özelliği "true" olarak ayarlanmıştır.
Assert.True(shape.IsTopLevel);

GroupShape group = new GroupShape(doc);
group.AppendChild(shape);

// Bir şekli grup şekline asimile ettiğimizde, "IsTopLevel" özelliği "false" olarak değişir.
Assert.False(shape.IsTopLevel);

Ayrıca bakınız