Left

ShapeBase.Left property

Şeklin içeren bloğunun sol kenarının konumunu alır veya ayarlar.

public double Left { get; set; }

Notlar

Üst düzey bir şekil için değer, nokta cinsindendir ve şekil bağlantısına göredir.

Bir gruptaki şekiller için değer, üst grubun koordinat uzayında ve birimlerindedir.

Varsayılan değer 0’dır.

Yalnızca kayan şekiller için etkilidir.

Örnekler

Yüzen bir görüntünün nasıl ekleneceğini ve konumunu ve boyutunun nasıl belirleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertImage(ImageDir + "Logo.jpg");
shape.WrapType = WrapType.None;

// "Left" özelliğinin değerini işlemek için şeklin "RelativeHorizontalPosition" özelliğini yapılandırın
 // şeklin sayfanın sol tarafından nokta cinsinden yatay mesafesi olarak.
shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;

// Şeklin sayfanın sol tarafından yatay mesafesini 100 olarak ayarlayın.
shape.Left = 100;

// Şekli 80pt sayfanın üst kısmından aşağıya konumlandırmak için "RelativeVerticalPosition" özelliğini benzer şekilde kullanın.
shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
shape.Top = 80;

// Boyutları korumak için genişliği otomatik olarak ölçekleyecek şeklin yüksekliğini ayarlayın.
shape.Height = 125;

Assert.AreEqual(125.0d, shape.Width);

// "Bottom" ve "Right" özellikleri görüntünün alt ve sağ kenarlarını içerir.
Assert.AreEqual(shape.Top + shape.Height, shape.Bottom);
Assert.AreEqual(shape.Left + shape.Width, shape.Right);

doc.Save(ArtifactsDir + "Image.CreateFloatingPositionSize.docx");

Ayrıca bakınız