MarkupLanguage

ShapeBase.MarkupLanguage property

Bu grafik nesnesi için kullanılan İşaretleme Dilini alır.

public ShapeMarkupLanguage MarkupLanguage { get; }

Örnekler

Bir şeklin boyutunun ve işaretleme dilinin nasıl doğrulanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertImage(ImageDir + "Transparent background logo.png");

Assert.AreEqual(ShapeMarkupLanguage.Dml, shape.MarkupLanguage);
Assert.AreEqual(new SizeF(300, 300), shape.SizeInPoints);

Ayrıca bakınız