ParentParagraph

ShapeBase.ParentParagraph property

Hemen üst paragrafı döndürür.

public Paragraph ParentParagraph { get; }

Notlar

Bir grup şeklinin alt şekilleri ve bir Office Math nesnesinin alt şekilleri için her zaman boş değer döndürür.

Örnekler

Metin kutusunun nasıl ekleneceğini ve içeriğinin yazı tipinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Writeln("Hello world!");

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 300, 50);
builder.MoveTo(shape.LastParagraph);
builder.Write("This text is inside the text box.");

// Metin kutusunu görünmez kılmak için şeklin "Font" nesnesinin "Gizli" özelliğini "true" olarak ayarlayın
// ve normalde kaplayacağı alanı daraltın.
// Metin kutusunu görünür bırakmak için şeklin "Font" nesnesinin "Gizli" özelliğini "false" olarak ayarlayın.
shape.Font.Hidden = hideShape;

// Şekil görünürse, yazı tipi nesnesi aracılığıyla görünümünü değiştireceğiz.
if (!hideShape)
{
    shape.Font.HighlightColor = Color.LightGray;
    shape.Font.Color = Color.Red;
    shape.Font.Underline = Underline.Dash;
}

// Oluşturucuyu metin kutusundan ana belgeye geri taşıyın.
builder.MoveTo(shape.ParentParagraph);

builder.Writeln("\nThis text is outside the text box.");

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.Font.docx");

Ayrıca bakınız