ScreenTip

ShapeBase.ScreenTip property

Fare işaretçisi şeklin üzerine geldiğinde görüntülenen metni tanımlar.

public string ScreenTip { get; set; }

Notlar

Varsayılan değer boş bir dizedir.

Örnekler

Görüntü içeren ve aynı zamanda bir köprü olan bir şeklin nasıl ekleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertImage(ImageDir + "Logo.jpg");
shape.HRef = "https://forum.aspose.com/";
shape.Target = "New Window";
shape.ScreenTip = "Aspose.Words Support Forums";

// Microsoft Word'de şekle Ctrl + sol tıklamak yeni bir web tarayıcı penceresi açacaktır
// ve bizi "HRef" özelliğindeki köprüye götürün.
doc.Save(ArtifactsDir + "Image.InsertImageWithHyperlink.docx");

Ayrıca bakınız