ShadowFormat

ShapeBase.ShadowFormat property

Şekil için gölge biçimlendirmesini alır.

public ShadowFormat ShadowFormat { get; }

Ayrıca bakınız